[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

OBUKA ZA KORIŠĆENJE TESTOMATA I DIGITALNE PEDAGOŠKE SVESKE

9. februar 2024.

U našoj školi "Vuk Karadžić" održana je obuka o korišćenju Testomata i digitalne pedagoške sveske. Prisutni nastavnici su imali priliku da saznaju više o tome kako preko naloga u e-učionici mogu pristupiti sa jednom lozinkom na svim sajtovima i nastavnim materijalima koji omogućavaju lakši rad u nastavi. Novine poput Testomata i pedagoške sveske su izazvale oduševljenje prisutnih, posebno jer Testomat omogućava brzo i lako kreiranje testova za svoje đake. Prednosti Testomata su prilagođene potrebama svakog nastavnika i učenika.

 

Nastavnici mogu jednostavno i brzo kreirati testove i kraće provjere znanja, birajući zadatke iz mnoštva ponuđenih opcija koje pokrivaju sve oblasti nastavnih programa. Zadatke mogu birati po razredu, oblasti, sadržaju, ishodima i nivoima postignuća. Testovi se mogu preuzeti u WORD formatu i jednostavno uređivati i štampati. Takođe, lako se mogu formirati testovi za više grupa, a uz svaki test se dobija i dodatna verzija sa rješenjima zadataka.

Neki nastavnici su uz pomoć digitalnog trenera izlazili i kreirali jedinstveni nalog za pristup svim sadržajima. Pedagoška sveska je izazvala oduševljenje, posebno dio koji se odnosi na vaspitni rad i nastavne materijale, jer sve se nalazi na jednom mjestu, dostupno samo jednim klikom.

Obuku je izvodio digitalni trener master učitelj Bahrija Sijarić.