[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

Održana obuka za samovrednovanje

04. februar 2020.

U OŠ "Avdo Međedovic" u Novom Pazaru održana je obuka za samovrednovanje. Voditelji obuke za samovrednovanje, Žarko Milosavljević savetnik Školske uprave Kraljevo i Mirsada Tripković načelnica Školske uprave Novi Pazar, pojasnili su članovima Timova za samovrednovanje iz 10 osnovnih i srednjih škola, sa posebnim osvrtom na propisane Standarde kvaliteta rada obrazovno - vaspitnih ustanova. Obuci su prisustvovali predstavnici Tima za samovrednovanje iz naše škole: Sadeta Nasufović direktor škole, Eltida Aličković psiholog i Sajma Hodžić nastavnica informatike i računarstva.

Istaknuta je povezanost samovredovanja nastavnika, samovrednovanja škole i eksternog vrednovanja. Kroz niz induvidualnih i grupnih zadataka i radionica učesnici obuke su imali prilike da samoprocene svoje poznavanje ove materije. Posebno važan segment bili su praktični primeri o radu škola i značaj kvalitetnog samovrednovanja kao prethodnice razvojnom planiranju u ustanovama, kao i primeri dobre prakse u školama.

Polaznici obuke proširili su znanja i razmenili iskustva sa kolegama iz drugih škola kako bi u svojim ustanovama unapredili proces samovrednovanja, koji treba da vodi ka unapređenju rada u ustanovi i doprinose njihovom razvoju.

 

 

Takmičenje u pisanju sastava na nemačkom jeziku

31.januar 2020.

Učenica naše škole Merjem Mustafić VI-2 sa svojom nastavnicom Adisom Jakupović je učestvovala na takmičenju  u pisanju sastava na temu "Meine Klasse" u organizaciji Nemačkog udruženja „Maria Theresiopolis“ u Subotici.

Na takmičenju je učestvovalo preko 300 učenika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije.

Merjem je u kategoriji za 5. i 6. razred osvojila prvo mesto i putovanje u Beč.

 

Nastavi sa čitanjem

Projekti iz informatike i računarstva

30.januar 2020.

Na časovima informatike i računarstva učenici VI i VII razreda su pri izradi projektnih zadataka, zajedno sa nastavnicom Mihrijom Sokolović Ramičević sistematizovali gradivo obrađeno u toku prvog polugodišta. Kako je jedan od osnovnih ciljeva nastave da stečeno znanje učenika bude funkcionalno i primenjivo u svakodnevnom životu, možemo slobodno reći da su učenici to i ostvarili izradom projektnih zadataka.

Kroz grupni oblik rada nastavne jedinice od početka školske godine kao i teme po izboru učenici su imali priliku obrađivati u različitim vrstama softverskih alata kao npr. programi za obradu teksta, slika, zvučnih i video formata kao i izradu multimedijalnih prezentacija.

Nastavi sa čitanjem

Učenici predstavili svoj prvi projektni zadatak

21. januar 2020. 

Projektni zadatak predstavlja jedan od osnovnih vidova učenja uz pomoć kojeg učenici mogu da bolje usvoje učeno gradivo.  Ovogodišnji prvi projektni zadatak iz informatike i računarstva se ogleda u izradi PowerPoint prezentacije na neku od datih tema. Cilj je da se utvrdi obrađeno gradivo izučavano u prvom polugodištu kako iz informatike tako i određeni delovi gradiva iz pojedinih predmeta. Ove godine projekat je imao multimedijalni karakter. Učenici petog razreda osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Dubovu su na času informatike i računarstva predstavili svoj prvi projektni zadatak. Odeljenje je imalo pet radnih grupa. Tokom časova vladala je prijatna, radna atmosfera prožeta radošću. Projekti su uspešno odrađeni i prezentovani.

Odeljenje: V-5

Nastavnica: Sajma Pramenković Hodžić