[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

Realizovan projekat „Zajedno i bezbedno kroz djetinjstvo“

22.9.2023. 

 

U okviru projekta Zajedno i bezbedno kroz djetinjstvo predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u četvrtak i petak, u našoj školi, održali predavanje učenicima petog i sedmog razreda. Tema predavanja bila je Prevencija vršnjačkog nasilja u stvarnom i virtuelnom okruženju.

Projekat ima za cilj podizanje svijesti kod učenika osnovnih škola o posljedicama nasilnog ponašanja u stvarnom i virtuelnom okruženju, prepoznavanje različitih vidova nasilja i diskriminacije, usvajanje strategija za pomoć drugima u nevolji i vještine nenasilnog rješavanja konflikata, razvijanje saosjećanja i informisanje o načinima pomoći, podrške i zaštite.

Osim toga, realizacija projekta će doprinijeti i jačanju uloge Timova za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja,  zlostavljanja i zanemarivanja u školi.  Projekat se realizuje u vidu edukativnih radionica i predavanja za koje su zaduženi policijski službenici koji poseduju sertifikat za rad sa djecom i mladima i obučeni za realizaciju ovog projekta, u prisustvu predstavnika škola (nastavnika i školskih pedagoda i psihologa).

U realizaciji interaktivnih predavanja, koristiće se „Kahoot" kviz i rad u grupama u okviru kojih će učenici uz podršku policijskih službenika i predstavnika škola usvojiti vještine za mirno rješavanje vršnjačkih konflikata.