[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

“Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da promjenite svijet.” - Nelson Mandela

 

Profesionalna orijentacija

30. V 2022. 

Ulazak u osmi razred osnovnog obrazovanja je vrijeme kada učenik treba da počne da razmišlja o putevima daljeg školovanja. Kako da svoje školovanje nastavi na najbolji način? Kako da za sebe odabere dobru školu, onu vrstu obrazovanja koja mu najbolje leži i za koju ima najveće šanse i da upiše? E, tu dolazi pomoć psihologa, pedagoga, odeljenskog starešine i nastavnika škole.

Pedagoško-psihološka služba i nastavnici informatike i računarstva Sajma Hodžić i Mihrija Sokolović Ramičević dio časova posvetili su realizaciji radionica iz Programa PO (profesionalne orijentacije). Ovih dana sa učenicima osmog razreda naše škole realizovali su radionice na temu: “Kuda posle osmogodišnjeg školovanja?"

Sekvence časa:

1. Gledanje kratkog filma: “(Ne ) obrazovanje za učenike“

2. Podjela na grupe: Grupe se formiraju prema interesovanju učenika za određeni tip srednje škole.

3. Prezentacija rada učenika. Svaka grupa predstavlja svoj plakat.

4. Debata na temu: " Da li treba slediti želje roditelja?"

5. Učenici individualno popunjavaju online interaktivni upitnik.

Na samom kraju časa, zaključak je bio da je veoma važno poznavanje zanimanja kojim se želimo baviti jer izabrati pravo zanimanje znači i dobro planirati svoj život.

I zato...Draga djeco, vi se razlikujete, ono što je dobro za jedno dijete na znači da je dobro i za drugo. Nemojte gledati šta su vaši prijatelji uradili, koju školu je upisao vaš najbolji prijatelj, već razmišljajte o vašim konkretnim potrebama.

Mi smo uvijek tu, svojim znanjem i iskustvom, da vam pomognemo da objektivno sagledate vaše talente i mogućnosti.