[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

"Dan ružičastih majica" u OŠ "Vuk Karadžić"

24.2.2021. godine

Dan ružičastih majica obeležava se 24. februara kako u svetu tako i u našoj školi. Zapravo, ovaj dan predstavlja borbu protiv vršnjačkog nasilja, pa samim tim i teme koje su se prožimale kroz stvaralačku radionicu koju smo organizovali u školskom dvorištu naše škole, su usko povezane sa nasiljem. 

Učenici OŠ “Vuk Karadžić” su kroz literarlne radove, crtanje i pevanje slali poruku mira i solidarnosti sa svom decom koja su žrtve nasilja. 

Cilj ove stvaralačke radionice je bio pre svega da učenici osveste koje vrste nasilja postoje, a zatim da svoje znanje prenesu kroz umetničko izražavanje i zajedno pošalju poruku mira. Smatramo da je od velike važnosti sa učenicima voditi razogovre i izvan obeležavanja ovakvih datuma, uticati na verbalizovanje svih tipova nasilja i stvarati poverenje jedni izmedju drugih, jer samo ovim načinom rada možemo uticati da se nasilje prepozna, verbalizuje i na vreme zaustavi.

Uz koordinaciju pedagoško-psihološke službe radionicu su sproveli:

Dženana Šaljić – koordinator Tima za kulturne i javne delatnosti škole

Emina Pepić – koordinator Tima za međupredmetne kompetencije

Nerkesa Dreković – Učenički parlament

Kemal Maličević

Naza Numanović – razredna nastava

Nermina Sejdović – razredna nastava