[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

OBAVEŠTENjE RODITELjIMA I UČENICIMA- NASTAVA NA DALjINU

03.12.2020.god.

S obzirom da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o Dopuni uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19  i da je kalendar obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola usklađen sa istom, a u cilju očuvanja bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih, Osnovna škola Vuk Karadžić, kao i ostale škole iz sistema osnovnih škola, dobila je Uputstvo za organizaciju rada i završetak prvog polugodišta školske 2020/2021. godine (Broj: 611-00-00360/2/2020-03 od 27.11.2020.g.) u kome se navodi:

Promena kalendara obrazovno-vaspitnog rada ogleda se u sledećem:

prvo polugodište se završava 18. decembra 2020. godine;

zimski raspust traje od 21. decembra 2020. godine do 15. januara 2021. godine;

drugo polugodište počinje 18. januara 2021. godine

u prvom ciklusu osnovne škole (I-IV razred) nastavlja se neposredni obrazovno-vaspitni rad prema izabranom modelu organizacije nastave u okviru postojećeg operativnog plana rada škole;

u drugom ciklusu osnovne škole (V-VIII razred) obrazovno-vaspitni rad ostvarivaće se putem nastave na daljinu, uz korišćenje Google  učionice)  i putem Javnog medijskog servisa Srbije.

Direktor i stručni saradnici pratiće nastavu, njeno kontinuirano održavanje i kvalitet, a nastavnici i razredne starešine blagovremeno će obaveštavati učenike i roditelje o organizaciji nastave i drugim obavezama. Takođe, podsećamo učenike da u komunikaciji putem Google učionice poštuju pravila pristojne komunikacije i da je svi zajedno učinimo bezbednim okruženjem za sve učesnike.

Molimo roditelje da podstiču učenike da redovno prisustvuju časovima koji se realizuju putem nastave na daljinu (Google učionica) i aktivno izvršavaju zadatke, kao i da prate bezbednost dece u digitalnom okruženju.

Kod svih metoda ocenjivanja insistiraće se na bitnim sadržajima i aktivnostima tj. na onima koji su ključni za ostvarivanje ishoda nastavnih predmeta.

Nastavnici će odlučiti o tome da li se pismeni zadaci, planirani u narednom periodu, mogu i realizovati putem nastave na daljinu. Ako to nije moguće, ovaj čas se može realizovati u drugom polugodištu, s tim da će se prilikom planiranja voditi računa o ravnomernom rasporedu pismenih i kontrolnih provera.. Izmenama i dopunama Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnoj  školi data je mogućnost da broj ocena može biti manji od četiri, odnosno manji od dva ukoliko je nedeljni fond časova dva.

 Pri izvođenju zaključne ocene za kraj prvog polugodišta, uzeće se u obzir sve ocene, kako tokom nastave po kombinovanom modelu, tako i tokom nastave na daljinu. Uzimaće se u obzir i pokazane aktivnosti u radu i vežbanju, kao i redovnost u izradi domaćih zadataka i pokazana odgovornost u radu tokom nastave na daljinu.

Zaključna ocena će, u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju, biti javna i obrazložena.

Izuzetno, ukoliko učenici smatraju da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, mogu, u dogovoru sa nastavnikom, da odgovaraju u školi, uz poštovanje svih epidemijskih mera.

Ukoliko učenik nema ocene, jer iz opravdanih razloga nije mogao odgovarati (bolest, izolacija,), može biti neocenjen i za njega neće biti izveden opšti uspeh na kraju prvog polugodišta. U drugom polugodištu će se posebno isplanirati rad sa ovom kategorijom učenika.

U evidenciji prisustva učenika evidentiraće se oni učenici koji nisu učestvovali u radu na času putem nastave na daljinu.

Molimo Vas da odgovorno i savesno pristupimo kvalitetnoj organizaciji nastavnog procesa, koja je od zajedničkog interesa za sve učesnike, a posebno za učenike. Razlozi za ovakav rad će proći, a ostaće stečena znanja, koja u životu pred nama moraju imati posebnu vrednost.