[/slide] [slide] image 
  • image
  •  
  • image
  • image
  • image
  • image 
  • image  
  • image
  • image  
  • image

"Obrazovanje je zlatni ključ slobode." – Džordž Vašington Karver

 

"Multimedijalni sadržaji u funkciji obrazovanja”

Prema Planu stručnog usavršavanja, u Tutinu realizovan je trodnevni seminar ,,MULTIMEDIJALNI SADRŽAJI U FUNKCIJI OBRAZOVANjA“. 

Organizator seminara bila je OŠ "Rifat Burdžović Tršo". Na seminaru su prisustvovali nastavnici  OŠ "Vuk Karadžić" iz Tutina, OŠ "Aleksa Šantić" iz Crkvina, OŠ "Ibrahim Bakić" iz Leskove, OŠ "Meša Selimović" iz Ribarića, Gimnazija i Tehnička školaPredavači na seminaru bili su profesori sa akademije Filipović.

 

Program seminara je u direktnoj vezi sa standardima kvaliteta rada ustanove a nastavnici su obučeni  za oblast primena informacionih tehnologija u nastavi, naročito specijalizovanih softvera. Još jedan u nizu kvalitetnih seminara, pre svega praktičnih i potrebnih za rad u nastavi i podizanje nivoa kvaliteta obrazovanja.

 

 19.01.2018. godine