Stručna veća

Stručno veće za obrazovnu oblast jezika, književnosti i komunikacije

 

Bosanski jezik: 

Nejma Pepić, Emina Bajrović, Sibela Hodžić, Nevena Milunović, Emina Pepić, Sejla Hamzagić, Azra Arslanović, Senada Smajović.

Srpski jezik:

Nejma Pepić, Emina Bajrović, Sibela Hodžić, Nevena Milunović, Emina Pepić, Sejla Hamzagić, Azra Arslanović, Senada Smajović.

Engleski jezik: 

Enisa Hamzagić, Maida Hamidović, Suada Ibrović, Ajsela Manić.

Nemački jezik:

Adisa Jakupović, Elzana Fakić, Danica Mehmedović, Damir Hasanović, Muhamed Jakupović.

Stručno veće za obrazovnu oblast matematike, prirodnih nauka i tehnologije

Matematika:

Fehrat Preljević, Muška Zećirović, Sumera Aličković, Melisa Kurtanović, Misera Ahmatović

Hemija:

Huso Hasić, Šaha Hot

Fizika: 

Mithad Zećirović, Amela Zećirović

Biologija:

Semir Tutić, Nerkesa Dreković, Zilha Demović

Informatika i računarstvo:

 Mihrija Sokolović Ramičević, Sajma Hodžić, Almasa Bakić

Tehnika i tehnologija:

Almir Sadović, Mithad Curić, Almasa Bakić, Amela Tutić

 

Stručno veća za obrazovnu oblast društvenih nauka i filozofije

Istorija:

Momčilo Veljović, Aiša Hamzagić

Geografija:

Hilmija Sejdović

Suada Halilović

 

Stručno veće za obrazovnu oblast umetnosti

Likovna kultura:

Enver Zukorlić, Jasmina Omerović

Muzička kultura:

Dženana Šaljić

 

 

Stručno veće za obrazovnu oblast fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Fizičko vaspitanje:

Hasib Hamidović, Rasim Beširović, Dženan Curić