Školski timovi

Unutar naše škole deluje nekoliko školskih timova, svaki od njih sa različitim zadacima, ali svi sa istim ciljem, da učinimo našu školu što prijatnijom sredinom za rad i napredovanje kako polaznika, tako i svog radnog osoblja (nastavnog i nenastavnog).

 

 

NAZIV TIMA

 

ČLANOVI TIMA

 

 TIM ZA OBEZBEĐIVANjE KVALITETA I RAZVOJA ŠKOLE

Koordinator tima: Sadeta Nasufović, Članovi tima: Naza Numanović, Sumera Aličković, Muhamed Dreković, Rasim Beširović, Hako Habibović, UP,SR,LS

 

TIM ZA SAMOVREDOVANjE

Koordinator tima: Eltida Aličković,

Članovi tima: Sadeta Nasufović, Fatima Hadžić, Nada Zečević, Senad Đerlek, Melisa Kurtanović, Fehrat Preljević, Mithad Curić

 

TIM ZA INKLUZIVNO

OBRAZOVANjE UČENIKA

Koordinator tima: Hanka Bahtjarević, Članovi tima: PPS, Rasim Hot, Atifa Bajrović, Muhamed Dreković, Senad Đerlek, Ramiz Holić, roditelj.

 

TIM ZA DODATNU PODRŠKU UČENICIMA

Koordinator tima: Atifa Bajrovič

Članovi tima:Maida Hamidović, Kimeta Čalaković, Dženana Šaljić, Suada Ibrović, Nejma Pepić, Milena Palamarević.

 

TIM ZA ZAŠTITU DECE OD DISKRIMINACIJE, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA

Koordinator tima: Nada Zečević,

Članovi tima: Fatima Hadžić, Eltida Aličković, Timka Bakić, Dženan Curić, Senada Smajović, Adisa Jakupović, Adis Destanović, Elvir Fakić, predstavnik SR

 

TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH

Koordinator tima: Fatima Hadžić, Članovi tima:Sumera Aličković, Mithad Zećirović, Rade Stašević, Nerkesa Dreković, Adnan Hadžić, Aiša Hamzagić

 

TIM ZA KULTURNE I JAVNE DELATNOSTI

Koordinator tima: Ilhana Zečić, Članovi tima: Dženana Šaljić, članovi stručnog vijeća s/b jezik, članovi stručnog vijeća stranih jezika, profesori razredne nastave

 

TIM ZA ZDRAVSTEVNU ZAŠTITU UČENIKA

Koordinator tima: Zilha Demović,

Članovi tima: Jasmina Krkušić, Šaha Hot, Hasib Hamidović, Momčilo Veljović, Asifa Gegić, Elzana Hot

 

TIM ZA SARADNjU SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Koordinator tima: Sadeta Nasufović, Članovi tima: Almir Čolović, Mithad Curić, Mihrija Ramičević, Aiša Mujović, Naza Numanović,  Jasmina Omerović

 

TIM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Koordinator tima: Nermina Sejdović, Članovi tima:Dževad Eljesković, Semir Tutić, Azra Arslanović, Ramka Đerlek, Zilha Demović, Suada Halilović

 

TIM ZA ESTETSKO UREĐENjE ŠKOLE

Koordinator tima: Mersija Kačapor

Članovi tima: Enis Hadžić, Enisa Hamzagić, Enver Zukorlić, Jasmina Omerović, Sanela Pepić, Rasim Beširović

 

TIM ZA ORGANIZACIJU ZAVRŠNOG ISPITA

Koordinator tima: Sadeta Nasufović, Članovi tima: Sibela Hodžić, Aiša Mujović, Adisa Jakupović, Mithad Curić, Almasa Ibrović, PPS

 

TIM ZA RAZVOJNO PLANIRANjE 

Koordinator tima: Sibela Hodžić, Članovi tima: Melisa Kurtanović, Amela Tutić, Milena Palamarević, Almasa Ibrović, Sadeta Nasufović, Aiša Mujović

 

TIM ZA MARKETING ŠKOLE I VOĐENjE ŠKOLSKOG SAJTA I LjETOPISA

Koordinator tima: Sajma Hodžić, Članovi tima: Ajsela Hamidović, Sanela Pepić, Sejla Hamzagić, Grozdana Pantelić, Timka Bakić, Nermina Sejdović

 TIM ZA UČENIČKI PARLAMENT

Nerkesa Dreković, Amela Zećirović

 

TIM ZA PLANIRANjE I

IZVOĐENjE ĐAČKIH EKSKURZIJA I IZLETA

Koordinator tima: Sejla Hamzagić, Članovi tima:Sibela Hodžić, Semra Ademović, Dženan Curić, Timka Bakić, Atifa Bajrović, Nusreta Fetahović, Muhamed Dreković, Momčilo Veljović, Suada Halilović

TIM ZA SARADNjU SA CRVENIM KRSTOM

Koordinator tima: Timka Bakić

Članovi tima: Emina Bajrović, Danica Mehmedović, Enisa Hadžić, Indira Ljajić, Misera Ahmatović, Elzana Fakić, Melisa Kurtanović, Emina Ademović

 

TIM ZA MEĐUPREDMETNE KOMPETENCIJE

Koordinator tima: Azra Arslanović

Članovi tima: Emina Pepić, Hilmija Sejdović, Nadica Stašević, Hajran Hot, Muška Zećirović, Danica Mehmedović, Fahreta Ahmetović

 

TIM ZA ŠKOLSKI PROGRAM

Koordinator tima: Mithad Curić

Članovi tima: Kimeta Čalaković, Almir Sadović, Fatima Hadžić, Eltida Aličković, Sadeta Nasufović, Ilda Gegić

 

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

Koordinator tima: Mihrija Ramičević, Članovi tima:Razredni starešine 7. i 8. razreda, Enver Zukorlić, Almir Sadović