Učenik generacije

Učenik generacije školske 2020/21.

Dedeić Adnan, rođen 9.11.2006.god u Novom Pazaru. Osnovno obrazovanje je završio u OŠ "Vuk Karadzic" u Tutinu, školske 2020/2021.godine. Dobitnik je Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Učesnik je velikog broja takmičenja iz različitih nastavnih predmeta i na više nivoa, gde je ostvarivao veoma zapažene rezultate. Učestvovao je u radu Učeničkog parlamenta škole. Adnan je uspešan i u oblasti sporta. Nosilac je majstorskog crnog pojasa u karateu. Redovan  je član karate kluba "Škorpion" iz Tutina, sa kojim je učestvovao na brojnim  takmičenjima i osvajao medalje. U slobodno vreme voli da svira gitaru.

 

Učenik generacije školske 2019/20.

Demirović Ajša, rođena je 20. jula 2005. godine u Tutinu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završila je školske 2019/2020. godine, kao nosilac Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Učestvovala i ostvarivala zapažene rezultate na brojnim nastavnim takmičenjima iz različitih predmeta i na različitim nivoima, a aktivno je učestvovala i u radu Učeničkog parlamenta, te u organizaciji svih naših važnih događaja. Ajša je standardna članica ženskog odbojkaškog kluba “Tutin” u svom uzrastu. Redovno igra u prvoj postavi drugog ansambla folklorne sekcije Kulturnog centra Tutin, pritom nastupajući na manifestacijama širom Evrope i sveta. Osim toga, nosilac je braon pojasa I dan, što je rezultat dugogodišnjeg članstva u karate klubu “Tutin”.  Našu školu je uspešno predstavljala na mnogim kako školskim, tako i vannastavnim takmičenjima, sportskim terenima i drugim dešavanjima u sklopu kulturno-umetničkog života našeg grada, države i izvan nje.

 

 Učenik generacije na bosanskom jeziku školske 2019/20.

Samid Numanović, rođen je 29.08.2005.godine u Tutinu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završio je školske 2019/2020. godine, kao nosilac diplome Muhamed Hevai Uskufi  i zvanja učenika generacije na bosanskom jeziku. Bio je redovan učesnik kako na takmičenjima, tako i na drugim vannastavnim aktivnostima. Dobitnik je mnogobrojnih diploma i medalja. Primernim vladanjem bio je uzor ostalim učenicima i našu školu uspešno predstavljao na brojnim opštinskim i regionalnim takmičenjima iz različitih predmeta, smotrama i festivalima. Sa svojim školskim košarkaškim timom osvojio prvo mesto na školskom košarkaškom takmičenju, a treće na regionalnom. Bio je predsednik odeljenja i predsednik Učeničkog parlamenta, kao i Đak reporter. Osim toga, nosilac je zelenog pojasa, što je rezultat dugogodišnjeg članstva u karate klubu “Tutin”. Svoje slobodno vreme Samid je koristio za vanškolske aktivnosti, pohađao je školu Kur'ana, trenirao košarku, bio član dramske sekcije.

 

Učenik generacije školske 2018/19.

Džejlana Šemsović,rođena je 25.05.2004.godine u Tutinu. Osnovno obrazovanje započela i završila u OŠ "Vuk Karadzić". Tokom školovanja pokazala interesovanje za sve oblasti. Učesnik je i pobednik na mnogobrojnim takmičenjima, koja su je i dovela do učenika generacije. Osim sto je bila uspešna u obrazovanju, pokazala se i kao izuzetan drug i kreativac tokom izrade projekata sa raznovrsnim temama i učesnik u humanitarnim akcijama u okviru škole.

 

 

Učenik generacije školske 2017/18

Sanja Stašević rođena je 17.07.2003.godine u Beogradu. Osnovnu školu pohađala je u Tutinu. Učenica koja se po svojim osobinama, postupcima, ali i postignućima izdvojila među svojim vršnjacima i zasluženo ponela titulu Učenika generacije. Svojom nenametljivom ambicioznošću, višestrukom talentovanošću, a uz konstantan i sistematičan rad , ostvarila je izuzetne rezultate tokom svog osmogodišnjeg školovanja.
Nosilac je Vukove diplome, kao i redovna članica KUD “Golija“. Bila je redovan učesnik kako na takmičenjima, tako i na drugim vannastavnim aktivnostima. Takođe je dobitnik mnogobrojnih diploma i medalja. Primernim vladanjem bila je uzor ostalim učenicima i našu školu uspešno predstavljala na brojnim takmičenjima, smotrama i festivalima. Bila je i predsednik Učeničkog parlamenta, a u slobodno vreme voli da čita i piše poeziju i prozu.

                                                                          Studio Eldar
                                                   

Učenik generacije školske 2016/17

Emina Demirović rođena je 21. maja 2003. godine u Tutinu.Osnovnu školu “Vuk Karadžić” u Tutinu završila je školske 2016/2017. godine, kao nosilac Vukove diplome i zvanja učenika generacije. Redovna je članica prvog ansambla folklorne sekcije Kulturnog centra Tutin, kao i kandidatkinja za majstorski, crni pojas u karate klubu “Tutin”. Emina je aktivistkinja nevladine organizacije “Impuls” i članica “Kancelarije za mlade Tutin”. Pohađala je i uspešno završila kurs koji je organizovala Škola kreativnog pisanja “Sent”, a pod vođstvom književnika Enesa Halilovića. Učestvovala je kao moderator na promociji zbirke pesama Elme Selimi, pod nazivom “Nepotreban ambijent”. Našu školu je uspešno predstavljala na mnogim takmičenjima, smotrama i festivalima.