DNEVNI I MESEČNI  REŽIM RADA ŠKOLE

U Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ nastava se odvija u dve smene. Nastava u prvoj smeni počinje u 7:30h , a u drugoj smeni nastava počinje u 13:45h. Promena smena vrši se mesečno. Ovaj režim rada važi za matičnu školu i izdvojeno odeljenje u Dubovu, dok škole na terenu rade u jednoj smeni.

 

 

PREPODNEVNA SMENA

POPODNEVNA SMENA

čas

ulaz

od

do

čas

ulaz

od

do

1.

7:15

7:30

8:15

1.

13:30

13:45

14:30

2.

 

8:20

9:05

2.

 

14:35

15:20

3.

 

9:25

10:10

3.

 

15:40

16:25

4.

 

10:15

11:00

4.

 

16:30

17:15

5.

 

11:05

11:50

5.

 

17:20

18:05

6.

 

11:55

12:40

6.

 

18:10

18:55

7.

 

12:45

13:30

7.

 

19:00

19:45