ZAPOSLENI U OSNOVNOJ ŠKOLI „VUK KARADŽIĆ“ TUTIN

 

 

 

  

NENASTAVNI KADAR

IME I PREZIME

ZADUŽENJA

Sadeta Nasufović

Direktorka škole

Hakija Hadžić

Mithad Zećirović

Pomoćnik direktora

Aiša Mujović

Sekretar

Eltida Aličković

Školski pedagog

Nada zečević

Školski psiholog

Fata Hadžić

Školski psiholog

Jasmina Bejtović

Sociolog

Kemal Bajrović

Bibliotekar

Anida Hot

Šef računovodstva

Zineta Kurtović

Administrativno finansijski radnik

Lejla Bećković

Administrativno finansijski radnik

 

Raspored učitelja po odeljenjima za školsku 2017/18. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZREDNA NASTAVA

IME I PREZIME

RAZRED I ODELJENJE

NAZA NUMANOVIĆ

I-1

EŠREFA SMAILOVIĆ

I-2

NERMINA SEJDOVIĆ

I-3

ALIJA NUMANOVIĆ

I-4

JASMINA KRKUŠIĆ

I-5  IO Dubovo

АSIFA GEGIĆ

II-1

TIMKA BAKIĆ

II-2

RADE STAŠEVIĆ

II-3

NADICA  STAŠEVIĆ

II-4

GROZDANA PANTELIĆ

II-5 IO Dubovo

HAJRAN HOT

III-1

MUHAMED DREKOVIĆ

III-2

HARUN AHMATOVIĆ

III-3

SENAD ĐERLEK

III-4

ENISA AHMATOVIĆ

III-5 IO Dubovo

NUSRETA FETAHOVIĆ

IV-1

KIMETA ČALAKOVIĆ

IV-2

RASIM HOT

IV-3

RAMKA ĐERLEK

IV-4 IO Dubovo

ALMIR ČOLOVIĆ

IO Biohane

DŽEVAD ELESKOVIĆ

IO Dobrinja

MILENA PALAMAREVIĆ

IO Crniš

INDIRA LJAJIĆ

IO Bovanj

EDINA BAHTIJAREVIĆ

IO Bujkoviće

ADNAN  HADŽIĆ

IO Biohane

ENISA HAMZAGIĆ

Profesor engleskog jezika

SUADA IBROVIĆ

Profesor engleskog jezika

AJSELA MANIĆ

Profesor engleskog jezika

SAŠA KOBIČ

Profesor pravoslavne veronauke

HANKIJA BAHTIJAREVIĆ

Profesor islamske veronauke

 

Raspored nastavnika po predmetima za školsku 2017/18. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDMETNA NASTAVA

IME I PREZIME

PREDMET

NEVZETA BAKIĆ

Srpski, bosanski jezik

NEJMA PEPIĆ

Srpski, bosanski jezik

NEVENA STAŠEVIĆ

Srpski, bosanski jezik

EMINA PEPIĆ

Srpski, bosanski jezik

EMINA BAJROVIĆ

Srpski, bosanski jezik

SEJLA HAMZAGIĆ

Srpski, bosanski jezik

AZRA ARSLANOVIĆ

Srpski, bosanski jezik

DALILA ŠEHOVIČ

Srpski, bosanski jezik

ELIDA HOT

Srpski, bosanski jezik

MAIDA HAMIDOVIĆ

Engleski jezik

SUADA IBROVIĆ

Engleski jezik

SENIHA PEPIĆ

Engleski jezik

DANICA MEHMEDOVIĆ

Engleski jezik

ADISA HALILOVIĆ

Nemački jezik

DAMIR HASANOVIĆ

Nemački jezik

ELZANA HOT

Nemački jezik

JASMINA OMEROVIĆ

Likovna kultura

ENVER ZUKORLIĆ

Likovna kultura

NEDŽAD FEKIĆ

Muzička kultura

ZINETA SADIKOVIĆ

Muzička kultura

RADOSAV SAVIĆ

Istorija

MOMČILO VELJOVIĆ

Istorija

SUADA HALILOVIĆ

Geografija

HILMIJA SEJDOVIĆ

Geografija

MITHAD ZEĆIROVIĆ

Fizika

NIHAD SEJDOVIĆ

Fizika

HAKIJA HADŽIĆ

Biologija

RUKIJA REDŽEMATOVIĆ

Biologija

ZILHA DEMOVIĆ

Biologija

MELISA KURTANOVIĆ

Matematika

FEHRAT PRELJEVIĆ

Matematika

SUMERA ALIČKOVIĆ

Matematika

MUŠKA ZEĆIROVIĆ

Matematika

MISERA AHMATOVIĆ

Matematika

MIRZETA REDŽEPOVIČ

Matematika

ŠAHA HOT

Hemija

HUSO HASIĆ

Hemija

SADOVIĆ ALMIR

Tehničko obrazovanje

SELMO ŠAĆIROVIĆ

Tehničko obrazovanje

ISMET UJKANOVIĆ

Tehničko obrazovanje

MENSUR DREKOVIĆ

Fizičko vaspitanje

HASIB HAMIDOVIĆ

Fizičko vaspitanje

RASIM BEŠIROVIĆ

Fizičko vaspitanje

DŽEVAD GOLOŠ

Fizičko vaspitanje

MIHRIJA SOKOLOVIĆ

Informatika i računarstvo

SAJMA HODŽIĆ

Informatika i računarstvo

ALMASA BAKIĆ

Informatika i računarstvo

SAŠA KOBIĆ

Veronauka

FAHRETA AHMETOVIĆ

Veronauka

ABID AHMETOVIĆ

Veronauka